Hoogste militair bezoekt Vitalis college

Vrijdag 10 april 2015 -


Generaal Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten kwam gisteren naar het Vitalis college voor een ontmoeting met de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Op spectaculaire wijze werd hij binnengereden in een militair voertuig: de Fennek. De studenten stonden op het plein opgesteld in een erehaag die overging in een defilé waarbij ze allerlei tenues aan de CdS toonden. College van Bestuur voorzitter Arjan Kastelein hield een korte toespraak om de CdS welkom te heten en een mooie dag toe te wensen samen met onze studenten.

“Vandaag is een grote dag, de generaal komt langs op school om een challenge tegen VeVa te doen en om ons te ontmoeten. We hebben al veel mensen van defensie op het Vitalis college zien rondlopen, maar dat de generaal op bezoek komt is wat anders.” Laslo Lommen, eerstejaars student VeVa

 

Leren binnen de school

De CdS mocht onder begeleiding van de studenten VeVa Rogier de Bruin en Calvin van Zanten gaan bekijken wat de studenten binnen de school leren om vervolgens buiten de school in praktijk te brengen (op de kazerne, tijdens de stage).

“Mijn taak op school voor de komst van de CdS is CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair). Ik had het pak aangetrokken en moest mijn CBRN-drill doen (het masker opzetten binnen 9 seconden). Ik ben bang dat het misgaat en dat ik mijn masker niet op krijg. De commandant komt naar buiten en dat is het teken. GAS-GAS-GAS. Ik doe mijn helm af tussen mijn benen en zet mijn masker op; het gaat helemaal fout. Door mijn handschoenen krijg ik mijn masker niet op. Recht voor de CdS, de hoogste militair van het land krijg ik mijn masker niet fatsoenlijk op…” Driekus Hendriks, eerstejaars student VeVa

De generaal als ‘student’ in de klas 

In de VEVA vleugel op het Vitalis college mocht de CdS plaatsnemen in een klaslokaal waarna een korte presentatie werd gehouden door tweedejaars student VeVa Jeruël Zwets. Daarna in de OPS-room (Operations room) werd er een stukje CoVo (commandovoering) gedaan door de studenten. Hierin werd uitgelegd wat de CdS later op de dag op de kazerne zou moeten gaan uitvoeren.  

Op stage bij de Trip van Zoutlandtkazerne

Na dit binnenschoolse gedeelte vertrok een YAP (viertonner) met daarin de CdS, zijn adjudant en 12 studenten naar de Trip van Zoutlandtkazerne voor het ‘buitenschoolse’ gedeelte. Hier werd de CdS gefouilleerd en Krijgsgevangene genomen, waarna hij met blinddoek op in een Amarok een parcours moest afleggen. Daar werd de Hindernisbaan ‘aangevallen’ door de studenten die in twee teams verdeeld werden. Een team werd geleid door de CdS.  

“We staan klaar om de hindernisbaan te gaan lopen en om van de generaal te gaan winnen. Ik kijk in de verte en zie hem langs alle andere groepen lopen en hij komt steeds dichterbij, de spanning loopt op. De sergeant roept: “Start,” en we beginnen te rennen alsof ons leven er vanaf hangt. We willen winnen van de hoogste militair van defensie!” Ruben van Strien, eerstejaars student VeVa

Vragen stellen aan de CdS

Na dit inspannende buitengedeelte mocht het gezelschap plaatsnemen in de All Ranks Mess, waar de studenten vragen mochten stellen die varieerden van: "Wat vindt uw vrouw hiervan?" tot aan de effectiviteit van de campagne tegen ISIS. Hierna nam de CdS nog uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met de studenten VeVa. Het was een geslaagde middag die strak georganiseerd was!

“De CdS vertelt over zichzelf en over zijn carrière bij defensie. Als het gesprek voorbij is, mogen we nog met de generaal op de foto en praten we nog wat na met zijn allen. Als de generaal vertrekt is het voor ons tijd om om te kleden. Het is een gezellige dag geweest op het Vitalis college en op de kazerne!” Roelie Jelier, eerstejaars student VeVa


 Klik hier. voor de foto's en klik hier voor het filmpje.