Vitalis enige aanbieder HTV-P

Maandag 7 december 2015 - Met ingang van schooljaar 2016-2017 is Vitalis college het enige ROC dat de Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie (HTV-P) opleiding mag aanbieden in West-Brabant en Zeeland.

Om de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid of Handhaver Toezicht(HTV) en Veiligheid-Politie(HTV-P) te volgen, moeten studenten eerst een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen. Meer informatie over de opleidingen en de voorlichtingsbijeenkomsten vind je onder de opleidingsinformatie.

Handhaver Toezicht en Veiligheid
Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie