Werkveldbijeenkomst Sport & Bewegen

Woensdag 16 mei 2018 -

Woensdag 18 april 2018 heeft de tweede werkveldbijeenkomst van de nieuwe opleiding Sport & Bewegen plaatsgevonden.

Bij de eerste bijeenkomst in oktober 2017 is aangekondigd dat de het team Sport & Bewegen het werkveld nauw wil betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding. Het curriculum wordt zo opgebouwd dat studenten na drie jaar studie naadloos overstappen naar een werksituatie. Daarnaast is het belangrijk dat het curriculum altijd snel aan de actuele competentievragen van het werkveld kan worden aangepast.

Projectleider Frans van der Linden heeft de laatste stand van zaken over de opleiding en het Talentensportcentrum toegelicht. Dit sportcentrum is een initiatief van de Gemeente Breda en ROC West-Brabant om een nieuwe multifunctionele sporthal te realiseren ten behoeve van Sport & Bewegen studenten en topsporttalentontwikkeling.

Kwartiermaker Roos Duijs van BMC gaf uitleg over het te vormen Sportleerbedrijf Breda, dat de intermediair moet worden tussen de diverse mbo- en hbo-opleidingen en sport-, zorg-, welzijn- en evenementenorganisaties in West-Brabant. Studenten kunnen in de toekomst veel makkelijker zoeken naar passende stage-opdrachten omdat het Sportleerbedrijf alle stage-opdrachten vanuit het werkveld in kaart brengt.

Curriculumontwikkelaar en docente Ceciel Pas lichtte vervolgens het curriculum en de stagemogelijkheden toe. Omdat de opleiding in het schooljaar 2018-2019 start met alleen eerstejaars, kunnen we helaas nog geen tweede- en derdejaars studenten in het werkveld inzetten. Met name bij sportverenigingen valt er nu een gat, maar als over drie jaar het volledige programma draait, wordt dat weer opgelost.

Ten slotte is in vijf kleinere groepen gediscussieerd over de ontwikkelingen in de diverse branches: ’sportverenigingen’, ‘scub, recreatie en outdoor’, ‘fitness & gezondheid’, ‘buurt, onderwijs en sport’ en ‘sport en bewegingsagogie’. De feedback uit deze sessies is meteen gebruikt om het curriculum verder aan te scherpen en het stageproces te verbeteren.

Het was een nuttige bijeenkomst voor het Sport & Bewegen ontwikkelteam.

Voor meer informatie of vragen over de nieuwe opleiding Sport & Bewegen, neem contact op met Frans van der Linden via f.vanderlinden@rocwb.nl.