Resultaat van intensieve samenwerking Kober - Vitalis

Woensdag 26 februari 2014 - Kinderopvang organisatie Kober groep en het Vitalis college zijn met een intensief samenwerkingsverband gestart. Dit heeft geresulteerd in een Kober PW3-opleiding. Studenten die de Kober PW3-opleiding volgen, doorlopen de reguliere opleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3; in de lessen zit het Koberprofiel verweven.

Kober

Kinderopvang organisaties hebben de kwaliteit van medewerkers hoog in het vaandel staan en daarom wil Kober groep investeren in toekomstig collega's. Van de studenten wordt verwacht dat ze zich de visie van Kober groep eigen maken en dat ze willen leren.

Lesprogramma

Het lesprogramma is nagenoeg hetzelfde, maar er zijn bijvoorbeeld wel andere en extra themadagen. Er wordt met de studenten aan extra intervisie gedaan, er worden gastlessen gegeven door Kober-medewerkers en er wordt dieper ingegaan op de visie, de werkwijze en de protocollen van Kober groep.

In de zomervakantie (overgang tweede naar derde leerjaar) mogen de studenten uit dit speciale traject invalwerk verrichten.

Certificaat

De eerste studenten van de KOBERklas hebben woensdag 19 februari een feestelijke bijeenkomst gehad op het kantoor van KOBER waarbij het certificaat werd uitgereikt en ze een boekenbon van KOBER kregen.