Gastles door wethouder Boelema

Woensdag 19 maart 2014 - Maandag 17 maart 2014 bracht wethouder Saskia Boelema,  samen met 2 medewerkers van het Regionaal bureau leerplicht West-Brabant, een bezoek aan de opleiding Onderwijsassistent van het Vitalis college.

De wethouder verzorgde een gastles voor alle 2e jaars studenten met als doel om de toekomstige beroepsbeoefenaars, onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding zo goed mogelijk te informeren over de leerplichtwet.

Het werd een interactief college waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen, zoals Transitie Jeugdzorg; centrum voor jeugd en gezin, week van de leerplicht, verzuim in relatie tot zorg enzovoorts.

Wethouder Boelema heeft tijdens deze gastles gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om het met de studenten OA te praten over de overgang naar het hbo en/of de PABO. Een onderwerp dat op dit moment erg actueel is.

Havisten behalen hun PABO-diploma vaker in verhouding tot mbo-studenten. De PABO wil daarom hogere eisen stellen aan de toelating. Voor het mbo alle reden om te zorgen dat er een goede aansluiting is en voor de mbo-studenten ook goed om te weten welke competentie je moet bijspijkeren om meer kansen te hebben op het mbo.

Vitalis college dankt wethouder Saskia Boelema voor haar komst en het gastcollege. De studenten hebben in ieder geval na het volgen van de gastles voldoende stof tot nadenken!