Instroom PABO

Woensdag 11 juni 2014 -

Via de media heb je wellicht al gehoord dat de toelatingseisen voor de PABO zijn aangepast als het gaat om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Om hier als opleiding op in te spelen, is er op maandag 12 mei 2014 een informatiebijeenkomst voor studenten Onderwijsassistent georganiseerd over de instroom PABO.

Tijdens deze bijeenkomst heeft mevrouw Cindy Stienen, als regionaal projectleider instroom PABO van het AVANS, studenten van de opleiding Onderwijsassistent van het Vitalis college geïnformeerd over de ondersteuning bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek die vanaf volgend schooljaar aan mbo-studenten wordt geboden.

Om toegelaten te worden tot de PABO, moeten studenten kennistoetsen voor de hierboven genoemde vakken afleggen. De PABO checkt aan de hand van de resultaten of je al voldoende kennis hebt van deze vakken. Is de kennis niet voldoende aanwezig, dan mag de betreffende student niet starten met de PABO-opleiding.

Met ingang van augustus 2014 is hiervoor tijdelijke ondersteuning beschikbaar. Studenten die de toetsen met onvoldoende resultaat hebben afgelegd, komen in aanmerking voor ondersteuning en maken op deze manier alsnog kans om te worden toegelaten tot de opleiding.

 

Waaruit bestaat de hulp?

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen is er vanaf 1 augustus 2014 tijdelijke hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit:

- (zelfstudie) leermaterialen, inclusief verwerkingsopgaven, toetsvragen en voorbeeld toelatingstoetsen, op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl;

- Een bijscholingsprogramma in de regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten. Vanaf mei vind je informatie hierover op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

 

Ook vooropleidingseisen voor andere hbo-opleidingen

Niet alleen voor de pabo gaan vooropleidingseisen gelden, maar ook voor andere hbo-opleidingen. Doel is om de kwaliteit van het onderwijs en in het geval van de pabo, de kwaliteit van de leraren op de basisscholen te verbeteren.

 

Betrokken partijen

Allerlei partijen, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), middelbare en mbo-scholen, de VO-raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen, werken samen om de havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo.

 

Meer informatie

Neem een kijkje op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor meer informatie over dit onderwerp.