Intensivering mode opleidingen biedt nieuwe kansen

Woensdag 11 juni 2014 -

Net zoals andere mbo-opleidingen, worden de modeopleidingen naar drie jaar teruggebracht. Dit heeft als resultaat dat de opleidingen intensiveren en dat biedt nieuwe kansen voor het onderwijs.

De mode opleidingen worden op een nieuwe manier ingericht. Het eerste studiejaar houden studenten zich bezig met verschillende artikelgroepen. Projectmatig wordt de basis per artikelgroep behandeld. In het tweede en derde jaar gaan de studenten in op de werkzaamheden die zij later in de praktijk uit gaan voeren. Met behulp van digitale leermiddelen, simulatie en stages bereiden de studenten zich voor om het werkveld in te gaan.

Het onderwijs wordt ondersteunt met online lesmaterialen en is gebaseerd op trends die heersen. Door de studenten zelfstandig te laten werken en leren met feedback om te gaan, zorgt de nieuwe inrichting van het onderwijs ook voor een persoonlijke groei van studenten. Deze vorm van onderwijs laat de opleidingen beter aansluiten op de belevingswereld van de student.

Naast de nieuwe inrichting van het onderwijs, verhuizen de mode opleidingen naar een nieuwe inspirerende locatie. Vanaf volgend schooljaar zijn de modeopleidingen op de Terheijdenseweg gevestigd. Voorheen waren de opleidingen op de Deinzestraat te vinden.

Updates over de nieuwe inrichting van het onderwijs en over de verhuizing worden op de website www.vitaliscollege.nl en op de Facebookpagina Fashion Management & Design geplaatst.