Stagerage bij OA

Woensdag 15 oktober 2014 - De 3e jaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent bereiden tijdens de workshop “Kwaliteit en motieven” een bijeenkomst voor hun 1e jaars medestudenten voor, “Stagerage”.

Tijdens “Stagerage” hebben de 3e jaars studenten Onderwijsassistenten stilgestaan bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties. “Hoe heb jij je keuze gemaakt voor deze opleiding, wat wilde je en wat waren je verwachtingen?” De studenten mogen hun ervaring en kennis over de praktijk delen met eerstejaars Onderwijsassistenten die binnenkort een keuze maken voor een stageplaats en gaan kennismaken met een stageschool.

Tijdens de workshop “Kwaliteit en motieven” zijn de 3e jaars Onderwijsassistenten niet alleen aan de slag gegaan met de voorbereidingen van “Stagerage” maar ook met het onderwerp loopbaanleren.

Bijzonder hoogleraar prof. dr. Marinka Kuijpers is dé specialist als het gaat om leren kiezen. "Loopbaanleren is jezelf beter leren kennen, zodat je een betere keuze kunt maken. Het gaat niet om WAT je kiest, maar HOE je kiest. Loopbaanleren gaat uit van vijf competenties. Eén daarvan is goed kijken naar wat je drijfveren en motivaties zijn. Om daar achter te komen, zijn gesprekken met ouders, stagebegeleiders, studieloopbaanbegeleiders en bijvoorbeeld medestudenten nodig.

De studenten uit het eerste jaar, die zich aan het voorbereiden zijn op hun eerste stage, leren van de stage ervaringen van de oudere jaars studenten. Op wat voor school kan ik terecht komen en hoe ziet de begeleiding eruit? Wat zijn mogelijke taken en rollen en welke (beroeps-) houding wordt er verwacht? Als ervaringsdeskundigen gaven de studenten van het 3e jaar tijdens “Stagerage” vorm aan de les. Zij hebben na 3 weken voorbereiding een toepasselijke introductie bedacht en in groepjes hebben zij zich voorbereid op een van bovenstaande  onderwerpen. Samen met hun groepje hebben zij ook nagedacht over een voorwerp dat symbool staat voor dat onderwerp. Dit alles op een geweldige manier gepresenteerd!

Trots op onze studenten Onderwijsassistent en 1e jaars, heel veel succes met het maken van jullie stagekeuze!