OER-en cohort 2017-2018

Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor ieder opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je, als aankomend student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens van de betreffende opleiding. Klik op één van de onderstaande links om naar de OER-en van de betreffende beroepssector te gaan.

Veiligheid
Zorg en Welzijn
Uiterlijke Verzorging