Salonmanager Kapper

Opleidingsinformatie

De Salonmanager is leidinggevende of eigenaar van een kapsalon. Enerzijds is hij vakspecialist  en anderzijds leidt hij/zij de kapsalon als zelfstandig ondernemer.

Algemene informatie

Domein: Uiterlijke verzorging
Subdomein: Haarverzorging
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Uiterlijke Verzorging
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Salonmanager is leidinggevende of eigenaar van een kapsalon. Enerzijds is hij/zij vakspecialist  en anderzijds leidt hij/zij de kapsalon als zelfstandig ondernemer. De professionele houding van de Salonmanager wordt gekenmerkt door het combineren van standaard bedrijfshandelingen en het uitvoeren van specialistische haarbehandelingen. Voor een optimale beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat de salonmanager zijn/haar vakmanschap op creatieve wijze inzet. Hij/zij dient innovatief te zijn/haar met een grote passie voor het kappersvak. Verder is de salonmanager commercieel en toont lef.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na het behalen van je mbo-niveau 4 diploma Salonmanager kan je doorstromen naar het hbo of je kan aan het werk als kapper, zelfstandig ondernemer of bedrijfsleider in een kapsalon starten.

Startmaand

augustus/september

Lesmethode

Naast diverse theoretische vakken als Nederlands (3F), Engels, rekenen, sociale- en communicatieve vaardigheden, burgerschap en theoretische beroepskennis, doe je praktijkervaring op tijdens de praktijklessen en in onze eigen ViP Salon. Je wordt opgeleid in het opzetten van een eigen onderneming. Denk hierbij aan het schrijven van een ondernemingsplan en alle facetten die hierbij aan bod komen bij het starten van een onderneming.

Het begeleiden en trainen van collega's is ook onderdeel van deze opleiding.

We werken met debdidactische methode Pivet Point op het gebied van het kappersvak.

NB:
Je lesdagen kunnen van 8.30 uur tot 18.00 uur duren. Ook op avonden tot 21.00 uur worden er lessen gegeven.

Stage

Tijdens het eerste leerjaar ga je één dag per week stagelopen, in het tweede en derde leerjaar is dit twee dagen per week bij een salon die erkend is voor je opleidingsniveau. 

Je dient zelf voor een passende stage te zorgen. Meer informatie hierover en mogelijk stageplekken kun je vinden op www.stagemarkt.nl.

Studievoortgang

Per periode krijg je een studieadvies op basis van je behaalde resultaten en gedrag. Indien er aanleiding is, worden jij en/of je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Certificaten

Na het afronden van je opleiding ontvang je het mbo diploma niveau 4 Salonmanager. Tevens ontvang je voor de keuzedelen die je hebt gevolgd fzonderlijke certificaten.

Werkgebied

De Salonmanager werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor een doordacht bedrijfsplan en een gedegen bedrijfsvoering.  Wanneer hij werkt met medewerkers, is hij eindverantwoordelijk voor het werk van de medewerkers. Als ondernemer heeft hij een rol als leidinggevende en coach richting medewerkers en stagiaires. De salonmanager is eindverantwoordelijk en neemt zelfstandig beslissingen.

Bijzonderheden

Tijdens de opleiding heb je veel verschillende modellen nodig ten behoeve van de diverse praktijklessen.

Omdat je veel met mensen in contact komt en vaak het visitekaartje bent van de kapsalon waar je werkt, is het belangrijk dat je er verzorgd en representatief uitziet. Je wordt echt opgeleid tot iemand die zelfstandig een kapsalon kan leiden.

De klas waar je in wordt geplaatst, heeft alleen BOL studenten.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 1.379,- (BOL)
- Leerjaar 2 ca. €    492,- (BOL)
- Leerjaar 3 ca. €    142,- (BOL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties- doorzettingsvermogen
- goed kunnen netwerken en relaties bouwen
- representatief
- vakdeskundigheid toepassen
- plannen en organiseren
- op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
- instructies en procedures opvolgen
- kwaliteit leveren
- materiaal en middelen kunnen inzetten         
- formuleren en rapporteren
- onderzoeken
- ondernemend en commercieel handelen
- bedrijfsmatig kunnen handelen
- creëren en innoveren
- ondernemend en commercieel handelen
- presenteren
- begeleiden en aansturen
- samenwerken

 

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Salonmanager

Crebo: 25401
Salonmanager Kapper De salonmanager is leidinggevende of eigenaar van een kapsalon. Enerzijds is hij vakspecialist (allround kapper) en anderzijds leidt hij de kapsalon als onderne

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht