Veiligheid en Vakmanschap - 2 GROP KLU Beveiliger

Opleidingsinformatie

De nieuwste vakrichting van VeVa: Koninklijke Luchtmacht bewaken en beveiliging!

Algemene informatie

Domein: Veiligheid en sport
Subdomein: Particuliere veiligheid
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Veiligheid
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als beveiliger (niveau 2) zorg je voor de beveiliging van een vliegbasis in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk voor de toegangscontrole en voert patrouilles uit, te voet of met voertuigen. Je bent 24/7 inzetbaar. Je oefent preventief toezicht uit en je verleent passende diensten, toegangscontroles, uitgangscontrole, assisteren bij calamiteiten, zoals brand, ontruimingen en je voert brand- en sluitrondes uit. Je loopt of rijdt rond en let op ongewoon gedrag. Je wordt opgeleid voor een baan bij de Koninklijke Luchtmacht.

Beroepseisen:
 - Je hebt een stabiele persoonlijkheid
 - Je bent zelfstandig en flexibel
 - Je bent fysiek in goede conditie
 - Je staat stevig in je schoenen
 - Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief
 - Je kunt als een teamspeler goed samenwerken
 - Je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan

Keuzedelen
Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Voor de opleiding is het keuzedeel veiligheid een verplicht keuzedeel in verband met je toekomstige baan bij Defensie.

 

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Als je jezelf hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een groepsintake, bestaande uit algemene informatie en jezelf voor een groep presenteren. Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het zijn dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen.

Niet iedereen is geschikt voor een VeVa opleiding die jou voorbereid op een baan bij Defensie. Omdat wij het belangrijk vinden dat je een opleiding start die bij je past, gaan we met jou aan de slag middels een intakedag. Op deze dag toetsen we jouw fysieke vaardigheden door je o.a. een coopertest te laten doen. Daarnaast kijken we ook naar competenties die horen bij het beroepsprofiel. We kijken naar je inzet, of je kunt doorzetten, of je discipline hebt, het gedrag wat je laat zien en hoe gemotiveerd je bent om deze opleiding te volgen. We vinden het ook belangrijk dat je kunt omgaan met druk, dat je kunt samenwerken en hoe je communiceert met anderen. Tijdens het intakegesprek laat zien wie je bent en motiveer je jouw keuze voor de VeVa opleiding. Ook dien je na plaatsing op de opleiding een VOG te overhandigen.

Alle resultaten samen maken of je een positief of negatief opleidingsadvies krijgt. Als je een positief opleidingsadvies krijgt, gebeurt plaatsing op volgorde van aanmelding.

Vervolg

 • Opleiding Coördinator Beveiliging, niveau 3
 • Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, niveau 3
 • Andere mbo niveau 3 opleiding
 • Werken als beveiliger en militair binnen de Koninklijke Luchtmacht of een eventueel ander krijgsmachtdeel mits goedgekeurd en aangesteld.

Startmaand

Augustus / september

Lesmethode

 • Beveiliging praktijk en theorie
 • Sport (fysieke weerbaarheid, kracht en conditie, spel en samenwerking, zwemmen)
 • Leren Loopbaan en Burgerschap
 • IOT (Integrale Opleidings Thema’s)
 • Militaire Basis vaardigheden
 • Rekenen
 • Nederlands - Niveau 2F
 • Engels - niveau A2
 • Keuzedeel Arbo & Weerbaarheid (theorie en praktijk)

De examinering voor beveiliging bestaat uit 3 theorie-examens, namelijk; - Wettelijke kaders - Beveiliging van objecten - Waarnemen

Daarnaast heb je ook een praktijkexamen en het schrijven van een specifiek rapport.

Voor het militaire deel verblijf je eens per drie weken gedurende de hele week op vliegbasis Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht. Hier pas je de geleerde militaire en beveiligingsvaardigheden in de praktijk toe. In het tweede jaar wordt dit deel van de opleiding afgesloten middels een praktijk examenweek (proeve van bekwaamheid) op een militair complex.

Stage

Je loopt stage als beveiliger in opleiding op de vliegbasis Woensdrecht en op één van de objecten van het ROC West- Brabant. Je bent daar dan als stagiair in dienst van Baronie Security.

Ook door het hele jaar door zijn er simulatiedagen waarin er getraind wordt op vaardigheden die je in de BPV niet kunt verrichten of oefenen.

Stageduur:
Leerjaar 1:     10 weken
Leerjaar 2:     7 weken

Studievoortgang

Er worden in totaal 2 resultatenoverzichten naar je verzonden. Verder heb je regelmatig gesprekken met je SLB-en (Studieloopbaan Begeleider) om de studievoortgang te bespreken. Tevens heb je regelmatig LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) gesprekken.

Tijdens de stageweken bij defensie volgt aan het einde van elke stageweek een voortgangsgesprek. De resultaten van deze gesprekken worden meegenomen in het keuringstraject bij sollicitatie.

Certificaten

  • Beveiliger, niveau 2
  • Mbo diploma, niveau 2
  • Certificaat defensie Veiligheid en Vakmanschap niv 2

Werkgebied

Met het SVPB diploma – Beveiliger 2 kun je gaan werken als beveiliger bij particuliere beveiligingsorganisaties. Je wordt tijdens je opleiding bij de Luchtmacht opgeleid om als specialist grondoptreden binnen deze organisatie aan de slag te gaan. Ook is uitstroom naar andere krijgsmachtdelen mogelijk bij gebleken geschiktheid en vacatureruimte.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleiding gebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage.

De opleiding bij defe

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Er wordt themagericht onderwijs aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan competenties die noodzakelijk zijn voor het beroep van Beveiliger.

Competenties die je tijdens het schooljaar leert zijn o.a.:

 • presenteren,
 • beslissingen nemen,
 • met druk en tegenslag omgaan.
 • Doorzetten
 • Teamplayer zijn
 • Kunnen incasseren
 • Actief zijn
 • Verantwoordelijkheidsbewust zijn
 • Maatschappelijk betrokken zijn

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Beveiliger

Crebo: 25407
Beveiliger Het profiel Beveiliger betreft de basisopleiding die alle mensen die in de particuliere beveiliging willen werken moeten volgen. Veel beveiligers werken gedetac

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht