Medewerker facilitaire dienstverlening

Opleidingsinformatie

De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliŽnt*, maar ook in een leefomgeving waarin de cliŽnt langdurig, tijdelijk of alleen ged...

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Gezondheidsondersteuning
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar | BBL: 1 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Nieuwe Inslag 46, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliŽnt*, maar ook in een leefomgeving waarin de cliŽnt langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week verblijft. Zij kan werkzaam zijn in verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg en het WMO-domein, woonzorgcentrum, kinderopvang, woonvorm voor begeleid wonen, ziekenhuis of (speciaal) onderwijs. De helpende zorg en welzijn voert vraaggericht ondersteunende taken uit ten behoeve van een of meer cliŽnten en diens naastbetrokkenen**. Zij heeft daarbij aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliŽnt en diens naastbetrokkenen en houdt rekening met de afspraken in het zorgplan, de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van cliŽnten en naastbetrokkenen. Zij bewaakt de privacy van de cliŽnt en diens naastbetrokkenen. Zij is zich bewust van het effect van haar handelen en gedrag op de cliŽnt en diens naastbetrokkenen. *De term cliŽnt wordt gebruikt voor cliŽnt, zorgvrager, bewoner, oudere, jongere, burger, deelnemer, kind en leerling. **De term naastbetrokkenen wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, wettelijke vertegenwoordigers, het cliŽntsysteem en directe naasten.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

-

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

-

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

-

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker facilitaire dienstverlening

Crebo: 25499
De medewerker facilitaire dienstverlening levert een bijdrage aan het primaire proces binnen bedrijven en organisaties. Hij heeft oog voor dienstverlening, hosp

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht