Sociaal werk

Opleidingsinformatie


Deze opleiding is vol, alle plaatsen zijn inmiddels gevuld. Nieuwe aanmeldingen worden daarom niet meer verwerkt.

Bekijk hier ons opleidingsaanbod.

 De opleiding Sociaal Werk is erop gericht om van jou een professional te maken die met verschillende doelgroepen aan de slag kan. Door te onderzoeken wie jij nu bent, kun jij je vervolgens specialiseren in verschillende doelgroepen, zoals: ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, dak- en thuislozen, etc. Jij kan er dankzij een professionele aanpak voor zorgen dat je een doelgroep een stap verder brengt in de maatschappij. Kijk ook eens op de site www.ikbensociaal.nl of volg ons op instagram: ikbensociaal.


 

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Cultureel werk
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De opleiding Sociaal Werk is erop gericht om van jou een professional te maken in het sociale werk. Door te onderzoeken wie jij nu bent, kun jij je vervolgens specialiseren in verschillende doelgroepen, zoals: ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, dak- en thuislozen, etc. Aan de hand van activiteiten en coaching kun jij ervoor zorgen dat je een doelgroep een stap verder brengt in de maatschappij. Als je aan het eind van het tweede leerjaar bent kun jij de keuze maken voor Sociaal cultureel werker (SCW), dan ben jij bezig met onderwerpen, als: straatcultuur, wijkonderzoek, activiteitenbegeleiding, etc. Als jij voor Sociaal maatschappelijk dienstverlener (SMD) kiest, specialiseer jij je in bemiddeling, voorlichting geven en het informeren en adviseren van verschillende doelgroepen.

Eisen

Deze opleiding is vol, alle plaatsen zijn inmiddels gevuld. Nieuwe aanmeldingen worden daarom niet meer verwerkt.

Bekijk hier ons opleidingsaanbod.

 

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Sociaal werk zijn er 60 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na de opleiding Sociaal Werk kun jij het werkveld in of je kunt doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals: Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste psychologie, of een docentenopleiding zoals de PABO en omgangskunde sluiten aan op onze opleiding. Verder is het mogelijk, na een aantal jaar werkervaring, om door te groeien in de functie van stafmedewerker of leidinggevende in jouw werkveld.
Startmaand

De opleiding start in september en bij voldoende deelnemers is er een tweede startmoment in februari.

Lesmethode

De interactieve lessen op school zijn gericht om jou van informatie te voorzien zodat jij je weg kunt vinden in de praktijk. Tijdens de schooldagen volg je verschillende vakken zoals: ontwikkelingspsychologie, mediawijsheid, kwetsbare groepen, diverse workshops, projectmatig werk, Sport en spel, coachen, studieloopbaan begeleiding, verschillende keuzedelen zoals ondernemerschap, expressief talent, doorstromen naar het HBO en onze generieken vakken rekenen, Nederlands en Engels. Samen met je klasgenoten, digitale platforms en de docent kom jij tot de benodigde informatie om je te ontpoppen tot een echte professional in het sociale werkveld. 


Stage

Stage is een belangrijk onderdeel binnen de studie. Je hebt de vrijheid om samen met je studieloopbaan begeleider zelf een keuze te maken waar je graag stage loopt. In leerjaar 1 start je na een periode met twee praktijkdagen ter oriëntatie op het beroep. In leerjaar 2 en 3 komt daar iedere keer 1 dag extra bij. Gedurende de hele opleiding werk je aan verschillende praktijkopdrachten die je in overleg met je mentor, praktijkbegeleider en medestudenten uitvoert.
Studievoortgang

Binnen de driejarige opleiding werken we met een studiepuntensysteem. 1 studiepunt staat voor 25 uur werken. Per vak is het de bedoeling dat je studiepunten verzamelt om je opleiding te voltooien. Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 7 lesweken, een themaweek en een toetsweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. Voor een groot deel worden er lessen aangeboden gericht op de praktijk. In de themaweek heb je themadagen die betrekking hebben op actualiteiten in de klas of in de maatschappij. In de toetsweek heb je verschillende toetsen om je studiepunten te behalen. Daarnaast heb je SLB-gesprekken, voortgangsbeoordelingen en inhaalmomenten, etc.


Certificaten

Als je de opleiding hebt voltooid, ontvang jij een Mbo diploma Sociaal Werk niveau 4 uit stoom op Sociaal cultureel werk of sociaal maatschappelijk werk.

Werkgebied

Je bent actief binnen de sector Sociaal Werk. Je werkt op één van de volgende terreinen:

 • Recreatie, opvang, sport en spel
 • Kunst, cultuur en amusement
 • Educatie en burgerschapsvorming
 • Maatschappelijke werk
 • Buurtwerk
 • Jongerenwerk
 • Ouderenwerk
 • Arbeidsbemiddeling
 • Vluchtelingenwerk
 • Andere mogelijkheden.

Vanuit een organisatie, gemeente of als zelfstandig ondernemer, organiseer jij projecten en activiteiten voor de doelgroep, individueel of juist voor de gehele groep. Je werkt als sociaal werker vaak op lokaal niveau.  Denk hierbij aan: de wijk, de buurt, het dorp of in de stad waar jij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je doelgroep probeert te vergroten. Jij signaleert of bent opzoek naar innovatieve oplossingen waardoor jij de doelgroep een stap verder kan brengen in de maatschappij.  Jouw werkzaamheden spelen zich vaak af voor verschillende zorginstellingen of andere organisaties. Daarbinnen kunnen je werkzaamheden zijn: verslaafdenzorg, activiteiten ontwikkeling en uitvoering,  coachgesprekken en voorlichtingen verzorgen. Hierbinnen heb je zelf een keus om je ergens in te specialiseren. Belangrijk is wel dat je op verschillende fronten ervaring op kan doen. Zodat jij het leefklimaat van de doelgroep kan vergroten. Keuzes die je kunt maken om je te richten op een bepaald werkveld zijn:

Sociaal maatschappelijke dienstverlening (SMD): Je ondersteunt een bepaalde doelgroep door voorlichting te geven of adviezen uit te brengen. Dit kan zijn in de arbeidsbemiddeling voor: een gemeente of instelling, voor verslavingszorg, vluchtelingenwerk, gehandicaptenzorg.   Sociaal cultureel werk (SCW): Je helpt de buurt te verbeteren aan de hand van activiteiten voor ouderen, jongeren, asielzoekers, kinderen en mensen met een beperking. 

Bijzonderheden

 • Volg ons op instagram: ikbensociaal
 • NB: Voor de opleiding Sociaal Werk is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor studenten verplicht.
 • Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl
 • En kijk ook eens op:
  www.vandijk.nl 
  www.consortiumbo.nl
  www.ikbensociaal.nl


Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgeboden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 325,-
- Leerjaar 2 ca. € 50,-
- Leerjaar 3 ca. € 30,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas: 

 • Als sociaal werker werk je graag met verschillende mensen met verschillende achtergronden.
 • Je wilt iedereen tot zijn recht laten komen.
 • In jouw werk ga je uit van het beste in de mens.
 • Je weet mensen op zo’n manier te beïnvloeden, dat dit de kwaliteit van hun leven verbetert.
 • Je gaat problemen niet uit de weg en je verzint creatieve oplossingen voor jouw doelgroep.
 • Je bent ondernemend en op zoek naar vernieuwende oplossingen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Sociaal-cultureel werker

Crebo: 25488
Sociaal-cultureel werker De sociaal cultureel werker is er op gericht om sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen. Veelal werkt hij in of vanuit wijkaccommodaties, gebiedsger

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht