Verzorgende IG

Opleidingsinformatie


Alle plaatsen van de BOL opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden. De BBL opleiding heeft nog wel plaatsen beschikbaar.


Je wordt opgeleid om als verzorgende Individuele Gezondheidszorg te kunnen werken. Je kunt gaan werken in de volgende beroepspraktijken; verpleeg-en verzorgingstehuizen en thuiszorg, woonvormen voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg of de kraamzorg.

Je start met een basisjaar. Na ruim een half jaar maak je een keuze voor je definitieve opleiding. Dit kan zijn Verzorgende IG of de Combinatieopleiding Verzorgende IG / Mederwerker Maatschappelijke Zorg N3. De duur van de Combinatieopleiding is 3 jaar. Je ontvangt 2 diploma's.


Let op:
Bij voldoende aanmeldingen start deze opleiding ook in februari. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip), M
vcstip@rocwb.nl / T 076 573 38 52.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Maatschappelijke zorg
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 3 jaar | BBL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud


Alle plaatsen van de BOL opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden. De BBL opleiding heeft nog wel plaatsen beschikbaar.


Opleiding in het kort
Je wordt opgeleid om als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) in de sector gezondheidszorg te kunnen werken. Je kunt gaan werken in de volgende branches: verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg of de kraamzorg.

Je verleent zorg en ondersteuning aan zorgvragers en begeleidt hen bij huishouden, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties. Het werkveld wat je kiest, bepaalt waar je terechtkomt. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis, woonvormen voor mensen met een beperking of bij de zorgvrager(s) thuis. 

Je werkt voor allerlei typen zorgvragers met verschillende achtergronden: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een verstandelijke beperking, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. 

Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je richt je voornamelijk op de individuele zorgvrager in zijn directe omgeving. Daarnaast richt jij je op groepen zorgvragers, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Je stemt de zorg af met andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen. 


Jouw werk

Als Verzorgende - IG verleen je zorg en ondersteuning aan zorgvragers en begeleid je hen bij huishouden, wonen en welzijn en  zorg.  De verzorgende-IG ondersteunt zo nodig de cliënt bij de dagelijkse zorg, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden en/of bij het opnemen van voeding en vocht en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Het is je taak om cliënten dusdanig te stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun omgeving. Je geeft voorlichting en adviezen hoe om te gaan met ziektes en beperkingen.
Je stemt de zorg en welzijn af met andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verpleegkundige, fysiotherapeuten, artsen of maatschappelijke zorg.


Eisen


Alle plaatsen van de BOL opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden. De BBL opleiding heeft nog wel plaatsen beschikbaar.


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het zijn dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen. Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Het diploma’s verzorgende-IG verleent toegang tot het volgen van een opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg N4, of door te stromen naar een andere richting zoals sociaal werk. Na enige (jaren) werkervaring kun je je ook specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.


Startmaand

September 2018

Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding ook in februari 2018.

Lesmethode

Stage

Gedurende de hele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. Halverwege het eerste leerjaar ga je 2 dagen per week stage lopen. Ook start je met beroepsprestaties in de praktijk. Je wordt begeleid door een werkbegeleider van de stage instelling.

 Studievoortgang

De BOL opleiding bestaat uit 3 leerjaren. Ieder schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en een 9e week. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een rooster. In de 9e week zijn er activiteiten / gesprekken.

Certificaten

Mbo-diploma Verzorgende-IG niveau 3

Werkgebied

Je werkt voor allerlei typen zorgvragers met verschillende achtergronden: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een verstandelijke beperking. Vanaf het derde leerjaar is het ook mogelijk om met barende, kraamvrouwen en pasgeborenen stage te lopen.


Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

De volgende interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:

  • Je bent sociaal, begripvol en integer en kunt goed samenwerken.
  • Je bent flexibel, toont initiatief en werkt zelfstandig.
  • Je draagt verantwoordelijkheid.
  • Je weet je prima staande te houden tussen cliënten en collega's.
  • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om cliënten te motiveren en verzorgen.
  • Je werkt nauwkeurig en systematisch

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Verzorgende IG

Crebo: 25491
Verzorgende IG Je wordt opgeleid om als verzorgende Individuele Gezondheidszorg ( Verzorgende-IG) te kunnen werken.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht