Entree: Assistent dienstverlening en zorg

Opleidingsinformatie

De opleiding Assistent Dienstverlener en Zorg is een mbo-opleiding die je voorbereid op diverse mbo niveau 2 opleidingen. De opleiding wordt gegeven op  onze locatie Deinzestraat 385 in Breda. Een aantal van de lessen die we in het kader van deze opleiding verzorgen, wordt aangeboden op onze locatie Terheijdenseweg.

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Stip (Studie informatie punt) of met Dhr. F. Bensch.

Stip T 076 573 38 52 / M vcstip@rocwb.nl
Dhr. F. Bensch   T 076 579 59 68 / M f.bensch@rocwb.nl
 Algemene informatie

Domein: Entree
Subdomein: Entree
Opleidingsniveau: Niveau 1
Leerweg: BOL: 1 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De assistent dienstverlening en zorg werkt in verschillende sectoren en branches. In de sector zorg en welzijn werkt de assistent dienstverlening en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kleinschalige woonvormen, instellingen voor gehandicapten of in een ziekenhuis, bij zwembaden en sportverenigingen, in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sociaal cultureel werk en speeltuinen.

Iedereen die in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg of het onderwijs werkt (ook wanneer het een stage is), moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. In de kappersbranche werkt hij in kapsalons. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche werkt hij onder meer in kantoren en scholen en bij facilitaire diensten van instellingen. Facilitair werk doet hij óf van binnenuit bij een facilitaire dienst óf van buitenaf vanuit een facilitair dienstverlener. In de gastvrijheidssector werkt hij in horecagelegenheden. Hij voert zijn werk uit bij organisaties als scholen, gemeentes, zorginstellingen, kantoren, conferentieoorden, in bedrijven als restaurants, zalencomplexen en cafés en in diverse productieomgevingen. Afhankelijk van het werk, voert hij het uit op een vaste locatie of op verschillende locaties binnen één of meer gebouwen.


Het assisterende werk verschilt per werkplek. Zo kan in een zorginstelling het verzorgen van textiel in zijn takenpakket zitten, assisteert hij in de kapsalon bij haarbehandelingen en is hij klanten en gasten van dienst, kan het in allerlei organisaties gaan om inrichten van een ruimte voor bepaalde activiteiten, werkt hij in de schoonmaak op basis van een schoonmaakprogramma, etc.

In zijn werk heeft hij soms, behalve met collega's, geen contacten met anderen in de werkomgeving. Er zijn de nodige werksoorten waar dat wel het geval is. Hij kan dan te maken krijgen met allerlei soorten mensen, zoals kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen, en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Hij is team-, klant- en servicegericht. Hij handelt onbevooroordeeld en is er op gericht dat klanten/cliënten zich veilig voelen.

Eisen

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar oud.
 • Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Je kunt met een diploma Assistent Dienstverlening en zorg gaan werken binnen een geschikte arbeidsplaats of doorstromen naar een niveau 2 opleiding.  Het meest passend is een  opleiding die aansluit zoals:

 • Dienstverlener niveau 2 (Zorg en Welzijn / Sport en Recreatie / Horeca / Facilitair)
 • Beveiliger niveau 2
 • Allround Kapper niveau 3
>

 

 

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Stage

Tijdens je opleiding loop je 2 dagen per week stage. Je stageplek vind je bijvoorbeeld bij gastouders, op een sportschool of zwembad, in een leer- /gastgezin, basisschool, verzorgingshuis, bij een conciërge op een school, een bedrijfskantine etc.


Studievoortgang

Het lesprogramma bestaat uit 4 periodes van 9 weken.
3 dagen per week heb je lesactiviteiten en 2 dagen per week stage. Je start met je stage in periode 2.

In het lesprogramma zitten verplichte vakken als Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en Arbeidsvaardigheden. We noemen deze vakken samen het Basisdeel .  

Naast het basisdeel volg je een profieldeel. In het profieldeel van de opleiding ga je je nog meer op de theorie, praktijk en houding van het beroep richten.

Daarnaast is er nog een keuzedeel van de opleiding. Je kunt kiezen uit een tweetal onderdelen, waarin je een programma volgt op het gebied van: ondernemend gedrag, duurzaamheid of klantgericht werken.

Gedurende je hele opleiding word je begeleid door een Studieloopbaan begeleider (SLB_er). Deze persoon is zowel op school als op je stage jouw eerste aanspreekpunt en samen voeren jullie individuele gesprekken over je voortgang. Ook bouw je samen met je studieloopbaanbegeleider je resultatenmap op. Wanneer je voldoende resultaten hebt behaald, betekent dit dat je examen mag doen op je stageplek.

Je hebt 1 praktijkexamen (Proeve) over het basisdeel en profieldeel. Denk hierbij aan het voorbereiden, uitvoeren, evalueren en samenwerken met de klant en je collega's op je stageadres. Tevens heb je examens voor Nederlands, rekenen en het door jou gekozen keuzedeel. Om examen te mogen doen, moet je een aantal verplichte onderdelen behalen tijdens je opleiding.

Certificaten

Als je de opleiding voltooid hebt ben je in het bezit van een mbo niveau 1 diploma en kun je doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding. Kies je voor de opleiding Allround Kapper, dan mag je starten op niveau 3.

Werkgebied

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken in verschillende sectoren en branches. Wil je meer weten kijk onder de kop “inhoud”.

Bijzonderheden

 


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>


Assistent Dienstverlener

± euro 220,- voor de duur van de hele opleidingen. Tevens ben je in vele gevallen verplicht om een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen wanneer je gaat stage lopen. De kosten voor aanvraag van dit document zijn voor de rekening van de student en zijn gemiddeld Euro 40,- .

NB: Boeken en leermiddelen dienen voor aanvang van de opleiding besteld en betaald te zijn.

Let op:
alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 213,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Voor de opleiding Assistent dienstverlener en zorg niveau 1 zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Plannen, uitvoeren en evalueren
 • Arbeidsvaardigheden (werken in een bedrijf, houden aan regels en afspraken, werken volgens afspraak etc.)
 • Samenwerken
 • Overleggen
 • Grenzen bewaken
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Assistent dienstverlening en zorg

Crebo: 25251

Met je diploma assistent dienstverlening en zorg kun je werkelijk alle kanten op. Er is altijd een baan en bedrijf dat bij je past. Van verpleeg- en verzorgingshuizen tot een ziekenhuis. Van zwembaden tot kapperszaak, van scholen tot speeltuinen.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht