Beveiliger / OriŽntatie Koninklijke Marechaussee

Opleidingsinformatie

In de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee word je voorbereid op een uitvoerende functie bij de Marechaussee. Dit betekent dat je je gaat oriënteren op werken bij dit onderdeel van Defensie. Tevens leidt deze opleiding je op tot het beroep van Beveiliger.

Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.

LET OP:

Om je aan te kunnen melden voor deze opleiding, dien je eerste een verplichte voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. Dit kan op één van de onderstaande data.
Kies de datum die jou het beste uitkomt en meld je aan.

De voorlichtingsbijeenkomsten in het schooljaar 2017-2018 zijn al geweest.
 
 Je kan pas naar een voorlichting komen als je je hebt aangemeld via website van defensie.

Alle voorlichtingen vinden plaats op onze locatie Vitalis college - Terheijdenseweg 414 - Breda

Algemene informatie

Domein: Veiligheid en sport
Subdomein: Particuliere veiligheid
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 1 jaar
Afdeling: Veiligheid
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Het profiel Beveiliger betreft de basisopleiding die alle mensen die in de particuliere beveiliging willen werken moeten volgen. Veel beveiligers werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. Beveiligers bewaken de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en meestal in een private omgeving.

Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee zijn er 25 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Specifieke toelatingseisen voor deze opleiding:
- Nederlandse nationaliteit
- Onbesproken gedrag (screening bij de politie gaat vooraf aan de stage op school)
- Goede fysieke gesteldheid
- Goede medische gesteldheid
- Oogafwijking niet meer dan -2/+2
- Leeftijd; op 1 oktober (in het jaar van de start opleiding) minimaal 16 jaar oud
- Zwemdiploma A
- Goede motivatie
- Positief advies van de krijgsmacht: je moet goedgekeurd zijn door het Keuringscentrum in Amsterdam
- Wanneer je tijdens je opleiding gaat solliciteren, gaat ook de MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) een veiligheidsonderzoek uitvoeren. Meer informatie kan je hier vinden.

Vervolg

Doorstroom naar de Koninklijke Marechaussee

Je kunt doorstromen naar de Koninklijke Marechaussee, indien voldaan aan de eisen van de KMAR én het Vitalis college. Deze eisen zijn:

- Mbo-diploma niveau 2
- SVPB Diploma Beveiliger 2 (vóór 31 december in het jaar van diplomering)
- Blauwe certificaat van de Marechaussee
- Beroepshouding minimaal voldoende

Opleiding tot Wachtmeester
Wanneer je vmbo-gemengde leerweg of hoger als vooropleiding hebt, heb je de mogelijkheid om na de opleiding Beveiliger/Oriëntatie Koninklijke Marechaussee ook door te stromen naar de wachtmeesteropleiding (Niveau 3)*.

Je moet dan wel aan een aantal extra eisen voldoen:
- Blauwe certificaat met uitmuntende beroepshouding behalen (“uitmuntend” volgens criteria van de KMAR)
- Psychologische keuring op wachtmeester niveau

 * NB: Je hebt geen opkomstgarantie voor de wachtmeesteropleiding

Vervolg richting beveiligingsberoepen

Als je kiest om in de particuliere beveiliging te gaan werken, kun je in de toekomst ook de opleiding Coördinator Beveiliging, niveau 3 (BBL-opleiding) gaan doen.

Vervolgopleiding mbo op niveau 3

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

 • Trainingen / workshops
 • Leren Loopbaan en Burgerschap
 • Rekenen
 • Nederlands Niveau 2F Meijerink
 • Engels CEF- niveau A2
 • IOT (Integrale Opleidings Thema's)
 • Mentale / Fysieke weerbaarheid
De introductiedagen aan het begin van het schooljaar zorgen ervoor dat je kennismaakt met je medestudenten. Ook komt de marechaussee een aantal lesdagen verzorgen. Verder in het schooljaar vinden er meer buitenactiviteiten buiten de school plaats. De sportlessen bestaan uit fitness, conditietraining, looptraining en zelfverdediging. Andere lessen zijn beveiliging, assertiviteit, Nederlands, communicatie beveiliging, Engels, en ICT.

Stage

Je gaat vijf weken oriënteren bij de KMAR-organisatie in Apeldoorn. Deze weken ga je leren, werken, wonen en leven als (toekomstig) marechaussee.

Ook loop je stage in de beveiliging. In totaal sta je minimaal 8 weken als beveiliger in opleiding op één van de objecten van het ROC West-Brabant. Je bent dan als stagiair in dienst van Baronie Security.


Studievoortgang

Gedurende het schooljaar ontvang je 2 keer een resultatenoverzicht. Verder krijg je 2 keer per jaar een gesprek met je SLB-er om de voortgang te bespreken.

Ouders worden één keer per jaar uitgenodigd voor een individueel gesprek met de mentor om de voortgang te bespreken. Ook vindt er ieder jaar een oudercontactdag plaats. Tijdens deze dag laten onze studenten ouders nader kennismaken met de opleiding.

Tevens komt de marechaussee aan het begin van het schooljaar langs voor het geven van een voorlichting met betrekking tot de activiteiten en lessen op de kazerne. Later in het jaar zijn ze nogmaals aanwezig voor het geven van een sollicitatievoorlichting.

Certificaten

Uitstroomprofielen

Beveiliger 2

Certificaten

 • SVPB diploma Beveiliger 2
 • Mbo diploma Beveiliger 2
 • Schoolverklaring Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee
 • Blauwe Certificaat Koninklijke Marechaussee
>

Wanneer je alle hierboven genoemde onderdelen behaalt, biedt de opleiding je een opkomstgarantie bij de vervolgopleiding marechaussee beveiliger. Dit houdt in dat de marechaussee garandeert dat je opgeroepen wordt voor de opleiding.


Werkgebied

Werkgebied

 • Je kunt solliciteren bij de Koninklijke Marechaussee om opgeleid te worden voor de functie van Marechaussee Beveiliger.
 • Met het SVPB diploma – Beveiliger 2 kun je gaan werken als beveiliger bij particuliere beveiligingsorganisaties.
>
Klik hier voor meer informatie.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 824,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 70,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Competenties die je tijdens het schooljaar leert zijn oa. communicatie, samenwerken, integriteit, flexibiliteit, initiatief, verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid en inlevingsvermogen. Deze competenties komen naar voren in het onderwijsprogramma dat bestaat uit:

 • Diverse integrale opleidings thema's (IOT)
 • Beveiligingsvakken (theorie en praktijk en stages)
 • Studie Loopbaan Begeleiding & Burgerschap (verschillende maatschappelijke onderwerpen worden individueel of in groepsverband behandeld)
 • Assertiviteit (voor de eigen mening opkomen met respect voor anderen)
 • Sport: - Fitness  - Zelfverdediging - Conditietraining (trainen voor de keuringseisen van de KMAR, hindernisbanen) - Looptraining / buitensport
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Assertiviteit
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Beveiliger

Crebo: 25407
Beveiliger Het profiel Beveiliger betreft de basisopleiding die alle mensen die in de particuliere beveiliging willen werken moeten volgen. Veel beveiligers werken gedetac

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht