Allround Kapper

Opleidingsinformatie

De Allround Kapper werkt als zelfstandig medewerker in een kappersbedrijf en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk en voor het tijdig opleveren van het eindresultaat, zoals bijvoorbeeld het knippen, kleuren en wikkelen van het haar.

Algemene informatie

Domein: Uiterlijke verzorging
Subdomein: Haarverzorging
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: Uiterlijke Verzorging
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Allround Kapper werkt als zelfstandig medewerker in een kappersbedrijf en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk en voor het tijdig opleveren van het eindresultaat, zoals bijvoorbeeld het knippen, kleuren en snijden van het haar.

De Allround Kapper bezit kennis van materialen, middelen, methodes en technieken. Hij/zij kan deze kennis in verschillende situaties toepassen. Het werken met chemische producten bij het (ont)kleuren en permanenten vereist grote zorgvuldigheid. De Allround Kapper kan te maken krijgen met een spanning tussen de verwachtingen van de klant en hetgeen hij/zij kan bieden in de behandeling. Hij/zij beschikt over de vaardigheid om zijn communicatie doelgericht af te stemmen op zijn gesprekspartner, passend binnen de beroepscontext.

De beginnend beroepsbeoefenaar kan werken bij verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen modegevoelige en trendy salons, die zich richten op de behandeling van afrohaar, of op een bepaald marktsegment. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma basis-, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het afronden van deze niveau 3 opleiding Allround Kapper kan je doorstromen naar mbo niveau 4 opleidingen of ervoor kiezen om als (zelfstandig) kapper aan het werk te gaan.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Naast diverse theoretische vakken als Nederlands (2F), rekenen, sociale- en communicatieve vaardigheden, burgerschap en theoretische beroepskennis, doe je praktijkervaring op tijdens de praktijklessen waar je op oefenhoofden en modellen traint. 

We werken met de didactische methode Pivot Point op het gebied van het kappersvak.

NB: Je lesdagen kunnen van 8.30 uur tot 18.00 uur duren. Ook op avonden tot 21.00 uur worden er lessen gegeven.

Stage

Tijdens het eerste leerjaar ga je één dag per week stagelopen in een erkende kapsalon. In het tweede en derde leerjaar is dit twee dagen per week.

Je dient zelf voor een passende stage te zorgen. Meer informatie hierover en mogelijk stageplekken kun je vinden op www.stagemarkt.nl.

Studievoortgang

Per periode krijg je een studieadvies op basis van je behaalde resultaten en gedrag. Indien er aanleiding is, worden jij en/of je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.


Certificaten

Na het afronden van je opleiding ontvang je een mbo diploma niveau 3 Allround Kapper. Tevens ontvang je voor de keuzedelen die je hebt gevolgd tijdens je opleiding afzonderlijke certificaten.

Werkgebied

De beginnend beroepsbeoefenaar kan werken bij verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde en specifieke kapsalons, denk hierbij aan  modegevoelige en trendy salons. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. Er zijn ook ambulante kappers: kappers die bij de klant aan huis komen of in een verzorgingshuis/ziekenhuis, etc. werkzaam zijn.

Bijzonderheden

Tijdens de opleiding heb je veel verschillende modellen nodig ten behoeve van de diverse praktijklessen.

Omdat je veel met mensen in contact komt en het visitekaartje bent van de kapsalon waar je werkt, is het belangrijk dat je er verzorgd en representatief uitziet.

De klas waar je in wordt geplaatst, heeft zowel BOL- als BBL studenten.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 1.266,- (BOL) | ca. € 1.909,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. €    352,- (BOL) | ca. €    704,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. €    132,- (BOL) | ca. €    264, (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

Als Allround Kapper zul je onderstaande competenties in je dagelijkse werkzaamheden toepassen: 

- doorzettingsvermogen
- goed kunnen netwerken
- samenwerken
- representatief
- vakdeskundigheid toepassen
- plannen en organiseren
- op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
- instructies en procedures opvolgen
- kwaliteit leveren
- materiaal en middelen kunnen inzetten

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Allround Kapper

Crebo: 25399
Allround Kapper De professionele houding van de allround kapper wordt gekenmerkt door het combineren van standaardhandelingen en het uitvoeren van specialistische haarbehandeli

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht