Onderwijsassistent

Opleidingsinformatie

De onderwijsassistent kan binnen het onderwijs op verschillende plekken worden ingezet. In het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Je kunt met mensen, individueel of in groepsverband, van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus werken. Je werkt individueel of als vaste assistent van één of meerdere klassen. Je maakt deel uit van een team, waarbij je onder de verantwoordelijkheid van een leraar of een teamleider werkt.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Pedagogisch werk
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je bent als onderwijsassistent meestal actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Je werkt met groepen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met individuele leerlingen en deelnemers of als vaste assistent van één klas. Als onderdeel van een team, richt jij je vooral op het ondersteunen van de bevoegde leraar of het team. Je bent verantwoordelijk voor de taken die je zelf uitvoert, waarbij een leraar of teamleider eindverantwoordelijk is.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Vervolg

Met de juiste scholing kun je doorgroeien naar andere beroepen binnen het onderwijs. Als gediplomeerd onderwijsassistent kun je doorstromen naar de PABO of lerarenopleiding, maar ook naar hbo-opleidingen in het algemeen.


Startmaand

augustus/september

Vitalis college biedt de BBL-variant van deze opleiding alleen aan bij voldoende aanmeldingen. De huidige situatie van het werkveld kent op dit moment geen mogelijkheden voor voldoende BBL-opleidingsplaatsen.

Lesmethode

Tijdens de schooldagen zijn beroepsgerichte lessen en studieloopbaanbegeleiding volgens rooster gepland. In de stage werk je aan stage opdrachten. Door de koppeling van school en praktijk kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst. In de praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode.


Stage

Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd.

 

Vanaf periode 2 start de BOL-student met de beroepsspecifieke opdrachten in de stage. Gedurende de opleiding worden de stagedagen uitgebreid. De school zorgt voor een stageplaats.

 

De BBL-student zorgt zelf voor een BPV-plaats met een arbeidscontract van minimaal 20 uur per week (per week 1 dag leren op school, drie tot vier dagen leren in de praktijk).

VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

Voor de opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch Werk en Sociaal-cultureel werker is een Verklaring Omtrent Gedrag voor stagiaires verplicht.

 

Voor alle actuele regelgeving rondom o.a. geldigheidsduur van de VOG-verklaring: https://www.justis.nl/producten/vog/

Studievoortgang

De BOL-opleiding bestaat uit 3 leerjaren.
De BBL-opleiding bestaat uit 2 ½ leerjaren.

 

Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 toetsweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster.

Certificaten

Mbo-diploma niveau 4 Onderwijsassistent


Werkgebied

 • Je assisteert en ondersteunt bij onderwijstaken.
 • Je hebt een opvoedkundige rol en helpt leerlingen bij hun taken.
 • Jouw inhoudelijke kennis van de leergebieden helpen je daarbij.
 • Ook observeer je leerlingen die bijvoorbeeld zelfstandig werken en je rapporteert wat je daarbij opvalt.
 • Je hebt vaak contact met leerlingen, handelt zelfstandig vragen af of verwijst een leerling door.
 • Je voert baliewerkzaamheden uit en doet eenvoudig administratief werk.
 • Je assisteert bij de organisatie van evenementen en activiteiten zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisjes en excursies.
 • Je voert in de klas allerlei taken uit, waar de bevoegde leraar je bij begeleidt: lesmateriaal verzamelen en klaarleggen, een opdracht extra uitleggen, helpen bij het leren lezen of bij het zelfstandig werken.
 • In het basisonderwijs en speciaal onderwijs kun je ook verzorgende taken uitvoeren bij de voor- en naschoolse opvang.
>In het beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs assisteer je ook bij het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden.

Je bent actief in de sector Onderwijs

 • Regulier basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal voortgezet onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Middelbaar Beroepsonderwijs
 • Volwasseneneducatie
>

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 425,- (BOL)
- Leerjaar 2 ca. € 210,- (BOL) 
- Leerjaar 3 ca. € 140,- (BOL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:

 • Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren.
 • Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken.
 • Je neemt graag je verantwoordelijkheid.
 • Je weet je prima staande te houden tussen de leerlingen en in onverwachte situaties.
>

Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om leerlingen te motiveren en enthousiast te maken.


Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl En kijk ook eens op: www.vandijk.nl www.consortiumbo.nl

 

 

 

 

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Onderwijsassistent

Crebo: 25485
Onderwijsassistent De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en ron

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht