Coordinator beveiliging

Opleidingsinformatie

De Coördinator Beveiliging voert beveiligingswerkzaamheden uit en heeft bovendien de operationele leiding over een groep beveiligers. Hij moet ervoor zorgen dat de beveiligingswerkzaamheden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Algemene informatie

Domein: Veiligheid en sport
Subdomein: Particuliere veiligheid
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Veiligheid
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De coördinator stuurt een team beveiligers aan en voedt zijn leidinggevende met informatie over het object of de objecten waar hij werkt. Zo controleert hij veiligheidsplannen op actualiteit en meldt hij veranderingen in het object die gevolgen hebben voor de wijze van beveiligen. De coördinator beveiliging is besluitvaardig, heeft inzicht in de arbeidsorganisatie, is representatief, zelfstandig, klantvriendelijk, kan goed samenwerken, is flexibel, kan goed omgaan met kritiek, heeft verantwoordelijkheidsgevoel, kan planmatig werken, heeft overwicht op zijn medewerkers en heeft improvisatievermogen. Resultaat is dat een object optimaal beveiligd is. De Coördinator Beveiliging regelt de dagelijkse gang van zaken, maakt planningen, lost problemen en incidenten op, schrijft instructies, levert informatie voor beveiligingsplannen en rapporteert aan het management. Hij is bovendien aanspreekpunt voor de externe opdrachtgever en het is zijn taak om indien nodig de juiste acties te ondernemen.

Het eerste jaar wordt je opgeleid tot regulier beveiliger. Het tweede jaar staat in het teken van de coördinator opleiding.

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Coördinator Beveiliging zijn er 21 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Vervolg

Na het behalen van je diploma kun je een vervolg opleiding op niveau 4 gaan volgen.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

 • Beveiliging praktijk en theorie
 • Sport (fysieke weerbaarheid, kracht en conditie, spel en samenwerking, fitness)
 • Leren Loopbaan en Burgerschap
 • IOT (Integrale Opleidings Thema’s)
 • Rekenen
 • Nederlands - Niveau 2F
 • Engels - niveau A2
 • Keuzedeel Arbo & Weerbaarheid (theorie en praktijk)

De examinering bestaat uit 3 theorie-examens, namelijk; - Wettelijke kaders - Beveiliging van objecten - Waarnemen

Daarnaast heb je ook een praktijkexamen en het schrijven van een specifiek rapport.

Stage

Je hebt een coördinerende functie bij een beveiligingsstage.

Studievoortgang

Er worden in totaal 2 resultatenoverzichten naar je verzonden. Verder heb je regelmatig gesprekken met je SLB-en (Studieloopbaan Begeleider) om de studievoortgang te bespreken. Tevens heb je regelmatig LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) gesprekken.

Certificaten

 • Diploma Beveiliger / mbo niveau 2
 • Diploma Coördinator Beveiliging / mbo niveau 3

Werkgebied

De Coördinator Beveiliging regelt de dagelijkse gang van zaken, maakt planningen, lost problemen en incidenten op, schrijft instructies, levert informatie voor beveiligingsplannen en rapporteert aan het management. Hij is bovendien het aanspreekpunt voor de externe opdrachtgever en het is zijn taak om indien nodig de juiste acties te ondernemen. De particuliere beveiliging is een snel groeiende en uitdagende sector om in te werken. In deze bedrijfstak zijn nu ca. 32.000 goed opgeleide mensen werkzaam. De beveiligingsbranche kan worden gezien als een bedrijfstak met veel verschillende activiteiten en werkzaamheden.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 808,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 150,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Er wordt themagericht onderwijs aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan competenties die noodzakelijk zijn voor het beroep van Beveiliger.

Competenties die je tijdens het schooljaar leert zijn o.a.:

 • presenteren,
 • beslissingen nemen,
 • met druk en tegenslag omgaan.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Co÷rdinator beveiliging

Crebo: 25408
Co÷rdinator beveiliging De co÷rdinator stuurt een team beveiligers aan en voedt zijn leidinggevende met informatie over het object of de objecten waar hij werkt. Zo controleert hij vei

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht