Missie en belofte

Iedere organisatie wil aan de buitenwereld laten zien waar ze voor staat. Dit wordt verwoord in een missie en belofte.

Missie Vitalis college

In een missietekst geeft een organisatie aan wat de organisatie wil zijn of waar ze voor staat. Hierbij geeft de organisatie aan waarin ze zich onderscheidt t.o.v. andere soortgelijke organisaties.

De missie van het Vitalis college is:

Het is onze ambitie om medewerkers, studenten en de maatschappij met elkaar in verbinding te brengen en ze te laten zoeken naar de meerwaarde die ze kunnen hebben voor elkaar. Resultaat? Zowel de student, de medewerker als de maatschappij groeien.

Deze missie is verwoord in een kreet: Vitalis college. Meer voor elkaar.

Belofte Vitalis college

Vanuit de missie is de belofte opgezet. In een belofte geeft een organisatie aan wat zij haar stakeholders/doelgroepen belooft.

De belofte van het Vitalis college is:

Persoonlijke groei door de meerwaarde die je kunt bieden voor de maatschappij, via verbinding met elkaar en met de maatschappij. In een belevingswereld op zich, binnen en buiten de school.