Onderwijsconcept

Bij het Vitalis college draait het om meerwaarde bieden in de maatschappij om je heen. We leiden op voor beroepen met een sterk dienstverlenend karakter. Opleidingen die studenten voorbereiden op een beroep waarbij je iets voor een ander betekent. De mens in zijn woon-, werk- en leefomgeving staat hierbij centraal. Een groot gedeelte van de studietrajecten vindt plaats in de beroepspraktijk.

Onze school staat midden in de samenleving. We spelen in op vragen vanuit de wijken, bedrijven en instellingen om ons heen. Deze vragen passen we in binnen ons onderwijs. Dit doen we door speciale projecten, maar in de praktijk kan het ook betekenen dat we een aangepast studietraject aanbieden.

Doordat onze opleidingen voor een groot deel in het toekomstige werkveld plaatsvinden, doen studenten veel praktijkervaring op. Ze passen de aangeleerde theorie gelijk toe in de praktijk. Hierdoor groeien studenten binnen hun vakgebied maar met name ook op persoonlijk vlak.

Ook binnen de muren van de school hebben we allerlei voorzieningen getroffen voor uitdagende leeromgeving. Zoals een OLC (OpenLeerCentrum), computers op werkplekken en onderwijsruimten die geschikt zijn voor praktijkgericht onderwijs. Daarnaast bieden we persoonlijke begeleiding en zorg, zodat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.