Hoe ziet het project er uit?

Wij, studenten van de opleiding Sociaal-cultureel werker aan het Vitalis college te Breda. Tijdens het tweede leerjaar voeren we een grote opdracht uit in samenwerking met verschillende werkveldpartners en docenten van de opleiding SCW. Onze werkgroep bestaat uit 36 studenten. Wij zien het als onze taak binnen onze eigen regio een verbindende en sociaal inspirerende rol te pakken. En nieuwe ideeën om te zetten in activiteiten voor onze doelgroepen. Voor deze opdracht hebben wij in overleg met de praktijk gekozen voor de leeftijdsgroep van 11-12 jaar. Zij gaan binnenkort de stap maken naar ‘de grote school’ .

De hoofdgedachte van ons project is dat we kinderen op een ludieke manier kennis willen laten maken met het onbekende. De kinderen voorbereiden op ‘de grote oversteek’ naar het voortgezet onderwijs. Wij weten welke campagnes en thema’s leven rondom pestgedrag, vooroordelen en discriminatie in het primair onderwijs.

Vooroordelen zijn belemmerend bij het inzetten van verandering en leggen van nieuwe contacten.

Middels een paar stappen nodigen wij scholen en daarmee de leerlingen uit groep 7 en 8 uit deel te nemen aan ons evenement.

Stap 1: Studenten van de opleidingen SCW komen een gastles/ activiteit verzorgen binnen uw school om kinderen kennis te laten maken met het thema. Ze krijgen hierbij tekst en uitleg voor stap 2. (mei 2014)

Stap 2: Tijdens de gastles gaan kinderen van groep 7/8 aan de slag met het maken van een eigen masker. ‘Een eigen gekozen identiteit’ , dit op spelenderwijs en op maat voor deze specifieke doelgroep. (mei 2014, zelfde dag als stap 1)

Stap 3: Donderdag 5 juni gaat de deelnemende groep 7/8 onder begeleiding van SCW studenten en begeleiding van de eigen school een georganiseerde tocht maken naar een centrale locatie in Breda. Tijdens de tocht vinden kleine activiteiten en opdrachten plaats die bijdragen aan de kerngedachte. Hierbij heeft de fun factor ook een belangrijke plaats.

Stap 4: De groep komt aan op de plaats van bestemming, een centrale locatie in Breda. Hier vindt een zogenaamde ‘meltdown’ plaats. Alle kinderen van de deelnemende groepen uit de regio maken samen 1 groot gebaar. De onthulling is een verassing, het symbolisch gebaar heeft in ieder geval met het eerder genoemde thema te maken. Hierbij zullen we diverse media uitnodigen ons gebaar te versterken en uit te dragen binnen de regio.