Informatie voor bedrijven en instellingen


Bericht aan  onze stage adressen met betrekkking tot het uitreiken van de  praktijkovereenkomst(POK):
Waarschijnlijk heeft u gemerkt dat nog niet alle studenten die in februari starten een Praktijkovereenkomst  hebben. Het ROC West Brabant is sinds kort overgegaan op een nieuw studenten administratie systeem. De invoering van dit systeem heeft onverhoopt vertraging opgelopen waardoor ook het maken  van de praktijkovereenkomsten niet op tijd is gelukt. Op dit moment wordt met alle macht gewerkt om de achterstand in te halen. We hopen dan ook op korte termijn alle pratijkovereenkomsten bij  de  studenten en stage instellingen aan te kunnen leveren. Voortgang met betrekking tot deze vertraging zal hier worden gemeld.


Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke factor binnen ons onderwijs. Daarom heeft het Vitalis college een organisatiestructuur die er op is gericht om samenwerking en verbinding te zoeken, zowel in- en extern. Met als uiteindelijk doel het bieden van onderwijs met maatschappelijke meerwaarde, waarvan onze studenten, medewerkers én de maatschappij voordeel hebben en groeien.

Klik hieronder op de betreffende sector om naar de voor u relevante informatie te gaan.