Training praktijkassessoren

U vindt het belangrijk dat studenten goed worden opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar. U vraagt zich af welke kennis, houding en vaardigheden u nodig heeft om op een deskundige en vakinhoudelijk correcte wijze examenkandidaten te beoordelen. Welk beoordelingsinstrument wordt daarbij gebruikt en op welke wijze wordt het toegepast?  Welke valkuilen kunnen zich voordoen in het beoordelingsproces en hoe kunt u deze voorkomen? 

Om op deze vragen een antwoord te bieden en u bij uw examenbeoordelingstaken te ondersteunen organiseert de centrale examencommissie van het Vitalis uit hoofde van haar eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de examinering tweemaal per jaar een praktische training met activerende werkvormen voor praktijkbeoordelaars en een daarop aansluitend certificeringtraject.  
 
Informatiefolder training- en certificeringsaanbod praktijkbeoordelaars

Planning training- en certificeringsaanbod najaar 2018

Aanmeldingsformulier training / certificering praktijkbeoordelaars 2018.docx