Zorg en Welzijn

Deze pagina is bestemd voor alle instellingen en bedrijven. U vindt hier vooral informatie met betrekking tot het onderwijs en examinering.

Via de onderstaande links heeft u de beschikking over allerlei informatie die voor u als BPV/BBL-bedrijf van toepassing is. Mocht u nog zaken missen en/of heeft u opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze informatie, stuur dan een mail naar vcstip@rocwb.nl of neem contact op met een van de contactpersonen.
Op deze pagina staat actuele en dus wisselende informatie met betrekking tot het onderwijs

De agenda en de stukken voor de WAR, dd 23 mei, zijn hier gepubliceerd.

De concept onderwijsplanning is klaar, klik hier. Reactie kunnen tot 23 mei naar Jose Bussmann, J.bussmann@rocwb.nl
De planning is concept, dit heeft te maken met de verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw in september 2018. Wanneer er wijzigingen zijn communiceren we dat zo snel mogelijk.

Aanvraag vrijstelling van examinering en vrijstelling van onderwijs
Wanneer een student start kan er vrijstelling van onderwijs en-of vrijstelling van examens worden aangevraagd.

Bij aanmelding wordt er niet langer gekeken of het dossier compleet is, dit zal betekenen dat we we van heel veel studenten geen diploma s hebben. (Normaliter gaan we hier erg achter aan).

Wanneer een student niet in periode 1 wil starten moet hij of zij een aanvraag hiervoor doen en zijn of haar diploma mee sturen. Wanneer dit niet gebeurt gaan we er vanuit dat de student in periode 1, dus aan het begin van de opleiding, start.
Voor betreffende formuleren klik hier

Communicatie resultaten van BBL studenten
Tot nu toe werden zowel de BBL studenten ginformeerd als het werkveld. Dat laatste gaan we niet meer doen. We gaan er vanuit dat medewerkers hun schoolresultaten  melden/laten zien. Tevens hebben opleiders toegang tot de resultaten via its learning.
De notulen van de WAR (7-02-2018) staan hier gepubliceerd.
Locatie: Nieuwe Inlsag, lokaal 37
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.
Voor vragen kunt u terecht bij Linda Krommenhoek(L.krommenhoek@rocwb.nl) voor VP BBL of voor VZ BBL 3 bij Johan van Gils (j.vangils@rocwb.nl)
Inzien van de boekenlijsten:
U kunt de boekenlijst inzien van uw mederker/onze student.
Hiervoor gaat u naar www.studers.nl  hier kiest u voor het Vitalis college, de juiste opleiding en het juiste leerjaar. Het wijst zich vanzelf.Onderwijsplanning 2017-2018

De onderwijsplanning 2017-2018 staat hier gepubliceerd.
Naast de planningen staat ook een toelichting hierop gepubliceerd.

Examinering in de beroepspraktijk buiten "kantoortijden"
In het wozo is de vraag gesteld of examens in de beroepspraktijk ook in de avond, weekend of vakantes konden plaatsvinden.
Antwoord is ja, met uitzondering van de grote vakantie. De klachtenprocedure kan dan namelijk niet gevolgd worden ivm verstrijken van termijn.
ons inziens biedt dit al volop kansen.

Vitalis werkt mee aan project "BeweegSaam"

Er is weinig dagbesteding in Oosterhout. Daar willen organisaties wat aan doen. BeweegSaam is een van de initiatieven. Voetje voor voetje schuifelden de deelnemers voorzichting het zwembad De Warande in. Ze worden ondersteund door studenten van het Vitailis college en Avans. "Heerlijk"verzucht Cor Polak uit Lage Zwaluwe wanneer hij in het water dobbert, : Het is net alsof ik in de zevende hemel ben"
Lees het hele arikel van BNDESTEM hier.

Keuzedelen


Keuzedeel

Het keuzedeel is een nieuw element. Een keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. Het basisdeel, profieldeel en keuzedelen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering. (15%) Keuzedeel. Keuzedeel dient een verrijking te zijn ten opzichte van de gekoppelde kwalificatie. De keuzedeelverplichting geeft de studielast aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld, waarbij de omvang als volgt is:

Keuzedeelverplichting
Een keuzedeel kan bestaan uit contacttijd op school, beroepspraktijkvorming en/of zelfstudie. Een keuzedeel kan een verdieping of verbreding zijn van de kwalificatie en kan ook gericht zijn op doorstroming binnen het mbo of naar het hbo. De student moet examen doen in het keuzedeel, maar als hij zakt, krijgt hij toch zijn diploma. Een student kan zich met een behaald keuzedeel onderscheiden. Het is iets extra, een plus.

Klik hier voor de vastgestelde keuzedelen 2016-2017.


.