Stuur uw leerling op pad voor een meeloopdag

Ook dit schooljaar gaat het Vitalis college voor alle opleidingen meeloopdagen organiseren. De meeloopdagen zijn gericht op laatste jaars vmbo-leerlingen die in het laatste stadium van hun keuzeproces zitten.

Periode

Een meeloopdag kan worden ingepland in de periode november t/m eind april.

Doel

Vmbo-leerlingen de sfeer binnen het Vitalis college laten ervaren en tevens een kennismaking met onze onderwijsvormen. Het is hierbij wel belangrijk dat uw leerlingen beseffen dat ze midden in een lesprogramma meelopen. Hierdoor kunnen zij de lessen wellicht als "heftig" ervaren. Dit heeft in ieder geval te maken met de onderwijsvormen op het mbo.

Hoe ziet een meeloopdag eruit?

Uw leerling mag zich melden bij Stip (Studie informatie punt). Daarna maakt hij/zij kennis met de interne contactpersoon en met zijn/haar maatje tijdens de meeloopdag. Na een korte introductie gaat uw leerling met zijn maatje (dit is bij voorkeur een leerling die van dezelfde school afkomstig is) naar de lessen en volg hetzelfde programma gedurende een lesdag.

Aanmelden / meer informatie

Heeft u een leerling die een dag met één van onze opleidingen wil meelopen? Laat hem/haar zich dan aanmelden via Stip (Studie informatie punt) Ook voor meer informatie kunnen u en uw leerlingen hier terecht.

T 076 573 38 52 / M vcstip@rocwb.nl

Informatie richting decanen

Ongeveer 1x per maand ontvangt u van ons een overzicht met daarop de namen van leerlingen die ingepland voor het volgen van een meeloopdag. U kunt dan precies volgen wanneer wij u leerling verwachten.