voorlichtingen Veiligheidsopleidingen

Voordat leerlingen zich kunnen inschrijven voor de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee, Handhaver Toezicht en Veiligheid of één van de VeVa-opleidingen, moeten zij verplicht eerst een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen.

De data waarop de voorlichtingsbijeenkomsten gepland staan, staan vermeld bij de betreffende opleidingsinformatie. Ook kunt u de data terugvinden in de agenda op deze website.