Voorlichtingsaanbod schooljaar 2017-2018

Wij vinden het belangrijk dat jongeren een juiste studiekeuze maken en zich voldoende kunnen oriënteren op hun mogelijkheden. Wij werken daarom graag mee aan de voorlichtingsactiviteiten op de vmbo-scholen. Ten behoeve van de voorlichtingsavonden hebben wij ons aanbod van voorlichtingspresentaties aangepast aan het nieuwe schooljaar.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons aanbod aan te houden bij de indeling van uw voorlichtingsrondes. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat bezoekers de voor hen relevante informatie krijgen. Alvast dank voor uw medewerking.

Aanbod voorlichtingspresentaties schooljaar 2017-2018