Verzuimprotocol

Het Vitalis college heeft een verzuimprotocol voor studenten opgesteld. Hierin staat vastgelegd wat zij moeten doen in bepaalde situaties als ziekte, te laat aanwezig, verlofaanvragen etc.

Klik hier om het verzuimprotocol in te zien.