Regelingen en procedures

Op een school als het Vitalis college gaan veel verschillende mensen op allerlei intensieve manieren met elkaar om. Het is dus belangrijk om een aantal afspraken te maken.

Deze afspraken worden vastgelegd in diverse regelingen en procedures. Als student van het Vitalis college heb je recht op inzage in verschillende regelingen, procedures en protocollen.

Verzuimregels voor studenten
Flyer 'Waar vind je welke informatie?'
Onderwijs- en examenregelingen (OER-en)
Procedure bij fraude
Examenreglement
Vrijstellingsprocedure
Procedure aangepaste examinering
Procedure externe examendeelnemer
Hoger niveau generieke examinering
Extra gelegenheid centraal examen rekenen
Bindend studieadvies

 

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en
procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Naar een mbo-opleiding

Zit je nu op het vmbo en wil je je inschrijven op het mbo? Zorg dan dat het digitaal doorstroomdossier goed en volledig is ingevuld. Naar het digitaal doorstroomdossier.

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014/2015
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2015/2016
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2016-2017

Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden.

Op een mbo-opleiding

Schoolkosten - korte uitleg
Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. Dit is in elk geval de wettelijke bijdrage in de vorm van les- of cursusgeld. Daarnaast kan het zijn dat er Opleidingsgebonden leermiddelen en 
Niet-opleidingsgebonden schoolkosten in rekening worden gebracht. In de flyer Schoolkosten staat kort uitgelegd wat deze kosten kunnen inhouden. De flyer Schoolkosten kun je hierboven downloaden. 

Deelnemersstatuut versie 2015
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut kun je hierboven downloaden.

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs | Practical Training Agreement
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hierboven downloaden.

Klachtenregeling voor deelnemers en leerlingen ROC West-Brabant
Heb je een klacht over het gedrag of een beslissing van iemand op jouw school, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe je een klacht kunt indienen staat beschreven in de Klachtenregeling. De Klachtenregeling kun je hieronder downloaden.

Reglement commissie van bezwaar verwijdering
Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hierboven downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering hierboven downloaden.

Centraal Examenreglement versie 2015/2016
Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, gelden een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement. De volledige tekst van het Centraal Examenreglement kun je hierboven downloaden.


Wisselen van mbo-opleiding

Opstroomdossier
Volg je een mbo-opleiding, maar is het toch niet de juiste keuze en wil je graag overstappen naar een andere mbo-opleiding, vul dan het Opstroomdossier in. Het Opstroomdossier kun je hieronder downloaden.


Alleen examen doen voor een mbo-opleiding

Examenovereenkomst Beroepsonderwijs versie juli 2013
Als je alleen een mbo-examen wilt afleggen aan een school waar je niet staat ingeschreven voor een opleiding, moet je een Examenovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Examenovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hieronder downloaden.Over bbl bedrijfsgroepen