Stel een vraag

Je vraag:

Wanneer is het open dag?
Op vrijdag 22 januari én zaterdag 23 januari 2016.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Is er nog een open dag?
Op donderdag 14 april 2016 organiseren we een extra informatieavond. Meer informatie vind je hier: http://vitaliscollege.nl/actueel/nieuws/1666/open-avond-14-april-2016
Heeft dit antwoord je geholpen?

Welke opleidingen starten in februari?
In principe starten alle opleidingen in augustus, maar een aantal opleidingen kent ook een startmoment in februari. Als je naar de opleidingsinformatie gaat, staan bij alle opleidingen de startdata vermeld.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Wanneer is de nieuwbouw gereed?
De start van de bouw staat gepland voor oktober 2016. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in het voorjaar van 2018 het nieuwe gebouw in gebruiknemen.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen?
Het aantal parkeerplekken is gebaseerd op het aantal medewerkers en studenten van het Vitalis college. Er zou dus voldoende parkeergelegenheid moeten zijn, waardoor de belasting voor de omliggende wijk mininmaal is.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Wanneer start de bouw van het nieuwe Vitalis gebouw?
Als alles volgens planning verloopt, start de bouw medio oktober 2016. Via de speciale webpagina over de nieuwbouw houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en actuele planning.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Hoe wordt het parkeren geregeld?
Het parkeren door studenten en docenten gebeurt op het eigen terrein waarvoor een groot parkeerterrein is voorzien achter het gebouw gezien vanaf de Biesdonkweg. De ontsluiting van dit parkeerterrein is voorzien aan de noordzijde van de kavel middels een uitrit op de Biesdonkweg. Via deze zelfde uitrit zal de bevoorrading plaatsvinden, waarbij de vrachtwagen op eigen terrein kan laden en lossen. De toegang van de fietsers en scooters zal gaan via een uitrit aan de zuidkant van de kavel.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Past het ontwerp in de omgeving?
De materiaalkeuze van de gevels wordt toegelicht en verduidelijkt aan de hand van monsters. Er is voorzien in een baksteen in leerkleur die past bij de gemetselde gebouwen en woningen die rondom de kavel liggen. Er worden banden van metselwerk gemaakt die aansluiting hebben bij dezelfde horizontale geleding van de woningen die naast de toekomstige school staan. Tussen deze banden zijn afwisselend kozijnen en aluminium panelen ontworpen, waarbij de aluminium panelen zijn voorzien in een geanodiseerde aluminium beplating in een koperkleur en de kozijnen liggen terug ten opzichte van dit vlak en zijn eveneens gemaakt van geanodiseerd aluminium, echter in een donkere kleur. Doordat de gevel aan de straatkant geknikt is lijkt het gebouw optisch kleiner en voegt het zich beter in de schaal van de buurt. Het gebouw is niet overal even hoog. Ter plaatse van de aansluiting van de woningen is de hoogte drie bouwlagen zodat een goede aansluiting ontstaat. Ter plaatse van de aansluiting met de bouwschool is het gebouw vier bouwlagen hoog.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Hoe zit het met de geluidsoverlast tijdens de bouw?
De paalfundering die onder het gebouw wordt voorzien, wordt aangebracht middels een boortechniek, er wordt dus niet geheid met een traditioneel valblok. Dit voorkomt geluid- en trillingoverlast naar de wijk.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Hoeveel bewoners krijgt het nieuwe gebouw?
Het nieuwe gebouw is berekend op zo’n 2.000 studenten. Aangezien deze studenten er niet allemaal gelijktijdig zijn, komt de totale bezetting van het gebouw op ca 1500 personen uit.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Is de school ook in de avonduren geopend?
De school zal gemiddeld drie avonden per week geopend zijn, dit gaat om een kleinschalig gebruik, de grootste druk zal liggen overdag. De hekken van het terrein zullen overigens op die avonden om 22:00 uur sluiten waardoor ook bezoekers tijdens de avonden op eigen terrein zullen parkeren.
Heeft dit antwoord je geholpen?

Hoe wordt het bouwverkeer in goede banen geleid?
De nog te contracteren aannemer zal dit in samenspraak met de gemeente moeten vaststellen.
Heeft dit antwoord je geholpen?